Villkor

I texten nedan beskrivs villkoren för köp från Värmlandsbilder. Parterna är kund (beställare) och Fryken Media (säljare) som driver Värmlandsbilder.

Information om säljare

Fryken Media AB
Organisationsnummer: 559353-3176
Momsregistreringsnummer: SE559353317601
Godkänt för F-skatt

Säte: Karlstad

Kontakt: Pär Englund, hej@frykenmedia.se, 070-666 57 12

Köpprocess

Ett bildköp hos Värmlandsbilder går till så här:

 1. Kunden gör ett urval i bildbanken och skickar en beställning via hemsidans orderformulär.
 2. Fryken Media tar emot ordern och skickar en faktura och en nerladdningslänk till högupplösta versioner av utvalda bilder via Dropbox.

Att ladda ner bilderna kräver inget Dropbox-konto. Kunden ansvarar för att spara bilden på egen hårddisk.

Betalning

Order betalas mot faktura inom 30 dagar.

Ångerrätt

Om köpt och nerladdad bild av någon anledning inte uppfyller kundens krav så har kunden rätt att kontakta Fryken Media för antingen en ersättningsbild eller en ny grundbearbetning utifrån originalfilen. Skulle kunden fortfarande inte vara nöjd med den tekniska kvalitén betalar Fryken Media tillbaka 100 % av beloppet under förutsättning att bilden ännu inte har publicerats.

Kunden har 7 dagar på sig att häva ett köp. Inom 8–30 dagar efter köptillfället så har kunden rätt att reklamera bilden och få 50 % av köpesumman återbetald, under förutsättning att bilden ännu inte har publicerats.

Bildleverans

Bilden skickas med följande tekniska specifikation:

 • Färgrymd: Adobe RGB 1998
 • Färgdjup: 8 bitar
 • Filformat: jpg

Vid behov av tif eller raw, kontakta Fryken Media.

Användningsrätt

Fryken Media säljer via Värmlandsbilder användningsrätten för bilder. Fryken Media behåller dock ägande- och upphovsrätten.

Om användningsrätten:

 • Användningsrätten är inte tidsbegränsad.
 • Användningsrätten är inte exklusiv.
 • Användningsrätten är begränsad till företaget som har köpt användningsrätten för bilden.
 • Användningsrätten får inte säljas vidare eller överlåtas till tredje part utan godkännande från Fryken Media.

Publiceringskanaler:

 • Kunden har rätt att använda bilderna i all sin kommunikation vilket inkluderar hemsidor, trycksaker, sociala medier-konton som kunden administrerar, marknadsföring i externa kanaler och PR.
 • I externa kanaler och PR-sammanhang ska “Foto: Fryken Media” anges och kunden synas som en tydlig avsändare i anslutning till bilden. I övrig kommunikation får kunden publicera bilderna utan krav på att ange fotografens namn även om fotografen välkomnar att namnet anges.
 • Kunden får lagra bilderna i sin bildbank.

Publiceringssammanhang:

 • Bilder får inte publiceras i känsliga sammanhang som exempelvis rör pornografi, vapen och droger eller andra sammanhang som är vilseledande, olagliga eller obscena.
 • Kunden får inte använda bilderna på ett sådant sätt som kränker de personer som går att identifiera på bilderna. Vad som är kränkande kan vara svårt att avgöra. Osäker? Kontakta Fryken Media.
 • För bildanvändning i politiska sammanhang eller av politiska partier krävs godkännande från Fryken Media.

Tillåten bearbetning

Följande gäller för bearbetning av köpta bilder:

 • Kunden står för anpassning till distribution, inklusive exempelvis uppskärpning, beskärning och omvandling till sRGB (som är en färgrymd anpassad för web). Fryken Media ersätter inte kunden för otillfredsställande resultat vid digital bildleverans.
 • Kunden har rätt att efterbehandla bilden för att passa syftet med sin kommunikation, inklusive exempelvis retusch och konvertering till svart-vitt. Bilden får emellertid inte förvanskas, utan bearbetning ska ske med respekt för fotografens konstnärliga öga.

Borttappad bild

Kunden ansvarar för att vid köptillfället spara bilden i sin egen IT-miljö (egen hårddisk, server eller molntjänst). Om kunden tappar bort nerladdad bild så kan Fryken Media skicka en ny nerladdningslänk, mot en liten avgift som motsvarar administrationstiden.

Ansvarsbegränsning

Fryken Media har ansvarsfrihet mot ekonomiska anspråk från kunden med anledning av överskridna rättigheter eller restriktioner kopplade till personer, varumärken eller andra motiv på köpta bilder. Detta inkluderar eventuella förändringar på fotograferade platser (jämfört med när bilden togs) liksom ändringar och nytolkningar av lagar kring avbildningar av exempelvis offentliga byggnader.

Skadeståndsansvaret för Fryken Media är alltid begränsat till det belopp som Fryken Media har fakturerat.

Vite och skadestånd

Om kunden inte respekterar användningsrätten och inte korrigerar felaktig användning efter påpekande från Fryken Media så har Fryken Media rätt att utkräva vite.

Skulle kunden genom sin användning av köpt bild orsaka Fryken Media skada så har Fryken Media rätt att kräva kunden på ett skadestånd som motsvarar den materiella och immateriella skada som Fryken Media utsatts för.

Tvist

Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av användningsvillkoren ska avgöras av Värmlands tingsrätt och med tillämpning av svensk lag, om inte Fryken Media och kunden kommer överens i annat sammanhang.

error: Högerklick ej möjligt