Vågmästaren

4 000 kr

Vy mot bostadsområdet Vågmästaren i Karlstad, fotat från Inre hamn.

Bildserie

Kommun

Årstid

År

Miljö

Orientering

Kamera

error: Högerklick ej möjligt